dilluns, 23 de desembre de 2019

Diàleg sobre gènere i patriarcat.

Na X i na Y eren dues bones amigues que s’han retrobat fa poc temps. Per tal de posar-se al dia han decidit quedar per berenar en una petita teteria on fan uns pastissos casolans boníssims. Na Y es sorprèn de que tots els cartells de l’espai estiguin escrits en femení.

The (New) Woman

This essay is about how Irene Adler’s character in Arthur Conan Doyle’s “A Scandal In Bohemia” defies the Victorian gender ideology and reinforces the New Woman concept. 

Les masculinitats des de la perspectiva de gènere


En aquest treball es parlarà sobre la importància d’incloure les masculinitats en l’anàlisi i la perspectiva de gènere, ja que el gènere també interpela als homes. Per tal d’abordar el tema es descriurà de quina manera es construeix la imatge social de l’home i es definirà la masculinitat des de diferents punts de vista. Es farà èmfasi en com s’inclouen els homes en la perspectiva de gènere i la necessitat de fer-ho. 

Entenent el gènere com a eina transversal


Els dualismes conformen una part molt important del discurs de la cultura occidental. Enfrontar oposats com jo/altres, blanc/negre, bo/dolent, home/dona o natura/cultura forma part de la lògica de la dominació sobre les dones, la natura, els treballadors i els animals (Haraday, 2016:100) perpetrada pels poders i representada per la economia neoliberal i els discursos d’exclusió i marginalització de la població tan humana com no humana (Braidotti, 2018:15). 

dimarts, 26 de desembre de 2017

Dones i Ciència


La preeminència masculina en quasi totes les estructures socials i les activitats productives és una realitat. La investigació científica i la docència universitària no se’n queden al marge. Aquest fet provoca una desigualtat per les dones científiques, no només a elles com a professionals, sinó també a la recerca: en com s’investiga, quins són els temes escollits i inclús en quin és el target de les investigacions.
El present assaig té com a finalitat identificar perquè és necessària l’adopció de la perspectiva de gènere en el camp de la investigació com un exemple del perquè és necessària l’adopció de la perspectiva de gènere en la societat en general. D’una banda, es pretén identificar els mecanismes de violència simbòlica i estructural de la societat envers aquest col·lectiu, com i perquè es perpetuen. I de l’altra, es vol estudiar com afecta a la investigació científica aquesta realitat.
Es realitzarà un enfocament sociològic començant per la construcció social del gènere ja des de la socialització primària, així com la importància dels role models en la construcció de la identitat personal. Posteriorment es parlarà sobre les desigualtats existents entre homes i dones i la naturalització de la violència simbòlica i com aquesta ens ve donada per part dels poders, assegurant-se d’aquesta manera un únic ordre social. Finalment es farà incidència en com es realitza la recerca científica, quins són els seus protagonistes i perquè cal incorporar la perspectiva de gènere en aquest i en tots els altres àmbits de la vida social i cultural.

dilluns, 20 de novembre de 2017

IDENTITY

“Today, I found the truth”, d’aquesta manera comença el curt de KJ Adames Identity, on es busca reflexionar sobre qui som, sobre el nostre rol social i sobre la possibilitat de trencar amb les convencions establertes.
Però que és la veritat? Segons Nietzsche la veritat és  “una suma de relacions humanes que estan realçades, extrapolades i adornades poèticament i retòricament i que, després d’un ús perllongat, un poble considera fermes, canòniques i vinculants; les veritats són il·lusions de què s’ha oblidat que ho són; són metàfores ja gastades” (1873)

dimarts, 10 de gener de 2017

CULTURA, TECNOLOGIA I SOCIETAT

En el present article s'intentarà fer una síntesi sobre com la irrupció de la noves tecnologies afecten a la cultura, com aquestes es relacionen amb la societat i com afecten a la humanitat. 
És ben cert que la tecnologia ja des dels inicis de la humanitat, a través de l'adopció de la agricultura, ha estat un element catalític de profunds canvis socials i personals. D'ençà de la Revolució industrial i l'arribada del vapor fins l'actualitat, els avenços científics i tècnics han determinat el creixement dels estats a passos agegantats, sobretot en termes econòmics. L'entrada de la tecnologia en l'àmbit quotidià, com per exemple els robots de cuina, els rentavaixelles, els ordinadors, els smartphones, els televisors intel·ligents, Internet, les targetes de crèdit,... ha transformat la societat de tal manera que s’ha passat de tenir una societat industrial a una societat ultra tecnificada on la velocitat i la immediatesa són valors imperants.